Ahududu

 Ahududu
Okunuyor Ahududu

Ahududunun Hikâyesi Nedir?
Kırmızıdan (Rubusıdeaus) siyaha (Rubusoccidentalis) en iyi ta­nınan turuncu, mor ve sarıya kadar bilmen iki yüzden fazla ahududu çeşidi bulunmaktadır. Ahududuların kuzenleri böğürtlen ve çileklerle benzerlikleri bulunmaktadır. Ahududular ve böğürtlenler birkaç kü­çük meyve yığınlarının biçimlendiği drupel adındaki “böğürtlen çalı­sı’5 meyveleri olarak da bilinmektedir.

Ahududunun Tarihi
Ahududular Küçük Asya ve Kuzey Amerika yerlileridir. En eski kayıtlar ahududuların İsa Peygamber zamanlarında çok yaygın oldu­ğunu göstermektedir. Romalıların dördüncü yüzyıl civarında ahudu­duları ehlileştirdikleri ve ahududu ekimini Avrupa boyunca yaydık­ları düşünülmektedir, ingilizler ahududuları özellikle reçel yapımın­da yaygınlaştırmaları ve bitkiyi 1700’lerin ortalarında New York’a getirmeleri ile saygınlık kazanmışlardır. Amerikalı yerli siyah ahudu­du ekimi 1800’lerde başlamıştır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın